CAN ATALAY KARARıNA YöNELIK ITIRAZ SONUçLANDı

Can Atalay kararına yönelik itiraz sonuçlandı

Atalayın avukatları, AYMnin verdiği hak ihlali kararına uymayan Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararına itiraz etmişti. İtirazı, Yargıtay 4. Ceza Dairesi inceledi.

AAda yer alan habere göre daire, itirazla ilgili "karar verilmesine yer olmadığına" hükmetti.

Dairenin kararında, 3. Ceza Dairesince verilen kararın "itiraz yolu açık bir karar olmadığı" belirtilerek, bu nedenle itirazla ilgili karar verilmesine yer olmadığına hükmedildiği ifade edildi.

Kararın tebliğ işlemlerini Yargıtay 3. Ceza Dairesi yapacak.

2023-11-20T14:59:15Z dg43tfdfdgfd