AK PARTI'DEN 49 MADDELIK TSK PERSONEL KANUNU'NDA DEğIşIKLIK TEKLIFI

AK Parti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu hakkında düzenlemeler içeren 49 maddelik yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklife göre, harp ve vazife malulü sayılanların anne ve babalarına ödenecek aylıklar asgari ücretin altında olamayacak. 1999 yılı sonrası sigortası başlayan ve 1 Şubat 2018 yılı sonrası kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen ancak yaş şartını sağlayamadığı için emekli aylığı bağlanamayan askeri personele emekli maaşı bağlanacak. Teklifte ayrıca general ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına ilişkin düzenlemeler de yer alıyor. İşte TSK Personel Kanunu teklifinin ayrıntıları...

AK Parti ve MHP, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngören bir yasa teklifi hazırladı.

49 maddelik yasa teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu.

Teklif yasalaşırsa, harp ve vazife malulü sayılanların anne ve babalarına ödenecek aylıklar asgari ücretin altında olamayacak.

GENERALLERİN VE AMİRALLERİN TERFİ İŞLEMLERİ

General ve amirallerin terfi ve görev sürelerinin uzatılmasına yönelik işlemler Milli Savunma Bakanı'nın teklifi ile yapılacak. General ve amirallerin bir üst rütbeye yükseltilmesinde aranan "Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyelerinin üçte ikisinin kabulü" şartı kaldırılacak. Bunun yerine YAŞ kararları esas alınacak. Böylece, amiral ve generallerin terfilerinde 7 sivil ve 5 asker üyeden oluşan şura üyelerinin 6'sının onayı yeterli olacak.

KIDEMLİ BİNBAŞI VE ASTSUBAYLARIN ÖZLÜK HAKLARI

Kıdemli binbaşılar ile 24'üncü hizmet yılını tamamlamış astsubayların özlük hakları düzenlenerek tecrübeli personellerin meslekte kalması sağlanacak.

Astsubaylığa geçmek için gerekli başvuru şartlarına haiz olup harekat veya yurt dışı operasyon görevleri nedeniyle başvuruda bulunamayan veya seçme sınavına katılamayan uzman erbaşlara başvuru yapamadıkları veya katılım sağlayamadıkları sınav sayısı kadar sınav hakkı verilecek.

İntahara teşebbüs eden veya başkasını yaralayan uzman erbaşların sözleşmeleri feshedilecek. Yargı yolu kapalı disiplin cezaları mahkemelerce incelenebilecek ve iptal edilebilecek.

KADROSUZLUK NEDENİYLE EMEKLİYE AYRILANLARA AYLIK BAĞLANACAK

1999 sonrası işe başlayan ve 1 Şubat 2018 itibariyle kadrosuzluk nedeniyle emekliye ayrılanlara emekli aylığı bağlanacak.

25 YILLIK HİZMET SÜRESİ EMEKLİLİK İÇİN YETERLİ OLACAK

Yaş sınırını bekleyen kadın veya erkek personelin emekli aylığı alabilmesi için 25 yıllık hizmet süresini tamamlaması yeterli olacak.

Emekli, adi malul veya vazife malullüğü aylığı bağlanmış emekli subay ve emekli astsubayların emekli aylıklarında iyileştirme yapılacak.

Şehitlerin anne ve babaları, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğine üye olabilecek.

Sınavlarla ilgili her türlü açıklama Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sayfasından duyurulacak ve bu duyurular adaylara tebliğ hükmünde olacak.

Askeri kaynaktan müfettiş yardımcısı atanmasına ilişkin usul ve esaslar Anayasa Mahkemesinin iptal kararı çerçevesinde yeniden düzenlenecek.

2023-03-31T21:45:03Z dg43tfdfdgfd